Select Page
ViaDron w Informatorze Przemysłu Metali 2017 Tak wygląda nasza reklama branżowym informatorze Metale 2017. Nasze zdjęcie (tym razem naziemne) ukazało się też okładce katalogu:-) Informator Metale 2017 to dwujęzyczna publikacja o zasięgu międzynarodowym, oferty i artykuły prezentowane są w języku polskim i angielskim. W jednym miejscu znajdziecie Państwo aktualne informacje o normach, gatunkach, własnościach, składach chemicznych dla wyrobów charakterystycznych dla branży metalowej.